ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ AimHigh Center
              อาคารเทรนดี้ (โซนพลาซ่า) ห้อง 10/26 ชั้น 1A ซ.สุขุมวิท 13 (50 เมตร)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0 2168 7085-9